Onderhoud, reiniging en garantievoorwaarden van uw Vicair kussen

Pas op: Laat het kussen niet reinigen in de stomerij of in een autoclaaf.
Het kussen is niet bestand tegen extreme hitte of druk. Indien de opgegeven
wasinstructies niet in acht worden genomen, kan een versnelde veroudering van het
kussen en/of de kussenhoes plaatsvinden.

Controleren op slijtage en kapotte cellen

Controleer het kussen om de drie maanden op slijtage en kapotte cellen. Bij ernstige beschadigingen, of een groot aantal kapotte cellen, moet je het kussen niet langer gebruiken. Raadpleeg de verkoper.


De kussenhoes reinigen

De kussen hoes kan binnenstebuiten in de wasmachine worden gewassen. Zie de instructies op het label aan de binnenkant van de hoes.


Het kussen reinigen

Alleen de Vicair Vector O2 kan in zijn geheel (dus met de SmartCells nog in het kussen) in de wasmachine gewassen worden op 60°.

Voor alle Academy kussens, Liberty kussens en de Vicair Basic geldt:

  • Dompel het gevulde binnenkussen niet onder in water of andere vloeistoffen.
  • Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, of scherpe voorwerpen, om het binnenkussen te reinigen.
  • Bij lichte verontreiniging veegt u het binnenkussen schoon met een vochtige doek en een licht schoonmaakmiddel.

Voor alle Academy kussens geldt vervolgens:

  • Zware verontreinigingen kunnen worden schoongemaakt door de vlek eerst in te weken met een schoonmaakmiddel en dan met een zachte borstel het vuil te verwijderen, of door de lege binnenhoes in de wasmachine te wassen op 60°.
  • Als het voor het schoonmaken nodig is om de cellen te verwijderen, noteer dan het aantal SmartCells™ in elk compartiment.

Desinfecteren van het kussen

In geval van verontreiniging met lichaamsvloeistoffen, en bij gebruik van het kussen door een ander persoon, moet het kussen gedesinfecteerd worden om kruisbesmetting te voorkomen.

  • Reinig het binnenkussen en de kussenhoes zoals hierboven beschreven. Gebruik bij voorkeur een antibacterieel middel bij het wassen van de buitenhoes.
  • Spuit een desinfecterend middel op de kussenhoes en het kussen. Buig de compartimenten naar buiten zodat het middel goed in de spleten komt.


Garantie

Vicair biedt een beperkte garantie op productie- en materiaalfouten voor een periode van twee (2) jaar na de originele datum van aanschaf van het kussen (voor matrassen is dit 5 jaar!), onder voorwaarde dat het kussen op normale wijze is gebruikt. Elke schade die ontstaat door abnormaal gebruik, onjuist hanteren, reinigen of nalatigheid, valt niet onder deze garantie. Indien er binnen twee (2) jaar (bij matrassen binnen 5 jaar) na de originele datum van aanschaf van het kussen productie- of materiaalfouten optreden, zal Vicair, naar eigen inzicht en goeddunken, het kussen kosteloos repareren dan wel vervangen.
De kussenhoes valt buiten deze garantie. De garantie beperkt zich tot het repareren of vervangen van het product. In geen geval zullen de garantiekosten eventuele gevolgschade dekken of de kosten van de verkochte non-conforme producten overstijgen.

Kies uw Vicair rolstoelkussen

Beslisboom Rolstoelkussen

Testimonials

Testimonials

Vicair Probeer Service

Vicair Probeer Service